Skip to content

Röjsågskörkort INFO

Röjmotorsågskörkort, nivå RA, Grund

Kurslängd 1-2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Målgrupp
Alla som använder röjmotorsåg (t.ex. parkarbetare och som grund för skogsröjare).
Innehåll
Utrustningens skötsel och justering
– Fila sågklingan (kontroll av en höger och en vänster tand, rätt vinklar, skärpa och skränkning), valfri manuell metod
– Demontera/montera klinga samt para ihop olika typer av skärutrustning och skydd
– Justering av sele/såg för god ergonomi

Sågteknik
– Start av såg
– Sågning av jämntjocka trissor på grövre stubbar
– Svepröjning vid klent material (höjdkontroll och oskadade huvudstammar)

Flervalsfrågor inom områdena
– Allmänna säkerhetsbestämmelser
– Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
– Skyddsutrustning
– Justering av sele/såg
– Generella riskmoment vid sågning
– Arbetsteknik vid enklare sågning och gräsröjning
– Vård och skötsel av utrustning

Mål
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid diverse vanligt förekommande arbeten, t.ex. röjning av klent sly (under ca 2 m längd) och arbete med grästrimmer. (Observera att röjning av längre träd och riktad fällningsteknik inte ingår).
– Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)
– Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt
– Färdigheter att justera sele/såg för god ergonomi
– Grundläggande teknik vid sågning (ansättning, varvtal, kontroll och stabilitet)
– Färdighet och kunskap om ergonomisk och säker arbetsteknik vid röjning av klent sly och grästrimning
– Färdighet att utföra daglig skötsel av utrustning inklusive filning och skränkning av sågklinga
– Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion
– Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)

Röjmotorsågskörkort, nivå RB, Skogsröjning

Kurslängd 1-2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Målgrupp
Skogsarbetare, skogsägare och andra som fäller träd med röjsåg.
Förkunskaper
Röjmotorsågskörkort nivå RA.
Innehåll
Skogsröjning
– Översiktlig arbetsplanering inkl. val av sågteknik
– Riktad fällning med enkelsnitt, omlottsågning och ”sparad kant” teknik
Flervalsfrågor inom områdena:
– Särskilda säkerhetsbestämmelser vid fällning av träd över 2 m längd
– Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning av medelstora (klingan når igenom) och stora träd (dubbla skär krävs)
– Riskmoment vid röjning
– Arbetsplanering och uppföljning

Mål
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid normal ungskogsröjning och underväxtröjning.
– Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid fällning av träd längre än 2 m och diameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)
– Kunskaper och färdigheter att säkert och ergonomiskt fälla ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
– Kunskaper och färdigheter att säkert och ergonomiskt använda ”omlottsågningsteknik” och ”sparad kant teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
– Kunskaper och färdigheter för bra arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
– Kunskaper och färdigheter att såga högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
– Kännedom om de risker som är förknippat med stammar i spänn
– Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)

Våra produkter Onlinebutiken för proffs i skogen! Besök vår webshop där vi presenterar massor av artiklar; verktyg, kläder för skydd och värme och övriga tillbehör.