Skip to content

Motorsågskörkort INFO

Motorsågskörkort nivå A – Grabbarna Bäver AB

Ta ditt motorsågskörkort hos oss! Få de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda
motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten.

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten…

niva1
nivab

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt)…

Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd…

nivaC
nivad

Motorsågskörkort nivå D, Linjearbete

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, nivå C, alternativt nivå S, krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar…

Motorsågskörkort nivå S, Skadade träd

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd i samband med t.ex. stormskador såsom nertagning av svårt fastfällda/fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning och tillvaratagande av vindfällda träd…

nivas

Våra produkter Onlinebutiken för proffs i skogen! Besök vår webshop där vi presenterar massor av artiklar; verktyg, kläder för skydd och värme och övriga tillbehör.